کمپوست سلولزی

کمپوست سلولزى چيست؟

مواد اوليه اين محصول از ضايعات سلولزى کاملا طبيعى تهيه شده است که توسط سيستم هاى فراورى استاندارد به کمپوستى با کيفيت بالا تبديل شده است مزاياى اين کمپوست شامل

- درجه رسيدگى بالا

- فاقد هر گونه ذرات غير آلى وبذر علفهاى هرز

- داراى ماده آلى و هوموسى بسيار بالا و فاقد شورى

- فاقد هرگونه آلودگى ميکروبى و عناصر سنگين

- بهبود خصوصيات خاک

- جذب بهتر عناصر غذايى و افزايش توليد محصولات کشاورزى

 

 

آرشیو سالانه