بیو کمپوست

مفهوم بیو کمپوست

بیو کمپوست یک ماده آلی فرآوری شده حاصل از تخمیر زباله های خانگی از قبیل انواع پسماند های سبزیجات ، میوه ها ، ضایعات گلفروشی ها و برگ درختان و قابل تجزیه می باشد که حاوی مواد ضروری رشد برای تغذیه گیاه و تعدیل بافت خاک می باشد.
به عبارت دیگر کمپوست حاصل از فرآیند بیولوژیکی پسماندهای آلی تفکیک شده در مبدأ را بیوکمپوست می نامند .

خواص بیو کمپوست

– تسریع‌کننده‌ی رشد گیاه
– غنی از ترکیبات هوموسی
– یکدست بودن محصول
– قابلیت نگهداری آب با حجم بالا
– عاری از میکروارگانیسم‌های پاتوژن
– وزن مخصوص کم و فاقد هر گونه بو
– اصلاح‌کنده‌ی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی خاک
– تأمین کننده‌ی کلیه‌ی عناصر غذایی مورد نیاز برای رشد گیاهان
– جلوگیری از آلودگی محیط زیست ناشی از سوزاندن زباله
– برگشت مواد آلی زائد به چرخه طبیعت توسط فرایند کمپوست کردن
– پیدا کردن رنگ و طعم طبیعی
– استفاده از فرایند‌های طبیعی در کمپوست کردن
– کاهش فرسایش خاک در اثر آب و هوا

ورمی کمپوست نیز یک نوع بیوکمپوست است که دارای همین ویژگی ها فوق است اما ورمی کمپوست فرآوری آسان و سریع تر از بیوکمپوست دارد .

آرشیو سالانه